Voorbereiding uitbreiding stikstofinstallatie Zuidbroek weer opgestart

04/06/2018

Op verzoek van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft Gasunie de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de stikstofinstallatie bij Zuidbroek weer ter hand genomen. Volgens het kabinet is de bouw van de stikstofinstallatie een noodzakelijke maatregel om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk omlaag te brengen tot in eerste instantie 12 miljard m3 per jaar. Door de bouw van de stikstoffabriek kan vanaf de ingebruikname in 2022 een reductie van ongeveer 7 miljard m3 per jaar gerealiseerd worden.

In september 2016 besloot toenmalig minister Kamp om de uitbreidingsplannen in de ijskast te zetten, toen de Staatstoezicht op de Mijnen een veilig winningsniveau adviseerde van 24 miljard m3. Want in die situatie zou de uitbreiding vanuit het oogpunt van capaciteit niet meer nodig zijn. Dat is anders geworden sinds de toezichthouder begin februari van dit jaar het advies heeft bijgesteld naar 12 miljard m3.


 
Meer nieuws