Had de Tusschenklappenpolder inwoners in de Steentijd?

06/09/2016

De kans bestaat dat er in de Tusschenklappenpolder, waar vroeger een beekdal lag, een kampement is geweest in de Steentijd. Bij archeologisch onderzoek hebben de onderzoekers op drie plekken concentraties van vuursteentjes aangetroffen. Om dat nader uit te zoeken staat er in het najaar een nieuwe opgraving gepland.

Afgelopen juni hebben wij werkzaamheden uitgevoerd om te bekijken of er sprake is van archeologische vondsten. Met een archeologisch bodemonderzoek kan worden voorkomen dat de voorgenomen uitbreiding van de installatie (mogelijk) aanwezige archeologische resten zal verstoren.


 
Meer nieuws