Ruimtelijke inpassing

Om te komen tot een goede ruimtelijke inpassing van de stikstofinstallatie voert Gasunie overleg met de provincie Groningen, gemeente Midden-Groningen, het Waterschap Hunze en Aa’s en de omwonenden. Gasunie realiseert zich dat er veel staat te gebeuren in de Tussenklappenpolder en vindt het daarom ook belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan.

Wij hebben in 2014 en 2015 verschillende locaties voor de bouw van de stikstofinstallatie onderzocht in de gemeenten Oldambt, Veendam en Menterwolde. Er is daarbij vooral gelet op de afstand tot woningen in verband met geluid, omgevingsveiligheid, landschappelijke inpassing, wateraspecten, archeologie en de aan- en afvoerleidingen van gas en stikstof. De minister van Economische Zaken heeft in 2015 de locatie Zuidbroek in de Tussenklappenpolder als voorkeurslocatie aangewezen.

Het gebied waarop de stikstofinstallatie en de toegangsweg gebouwd gaat worden is gereserveerd voor de uitbreiding van de stikstofinstallatie. Deze reservering heeft het Rijk gedaan in het zogenaamde voorbereidingsbesluit voor de bouw van de stikstofinstallatie. Omdat de uitbreiding van de stikstofinstallatie van nationaal belang is valt de vergunningaanvraag grotendeels onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR), waarbij de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in nauw overleg met de provincie Groningen, de gemeente Midden-Groningen en het Waterschap Hunze en Aa´s, met een Rijksinpassingsplan zorgt dat de stikstofinstallatie ruimtelijk ingepast wordt in het gebied. Informatie hierover vindt u op de website van Bureau Energieprojecten (www.rvo.nl).