Publicatie voorbereidingsbesluit

11/02/2016

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben op 11 februari het voorbereidingsbesluit voor de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek gepubliceerd. Dit betekent dat het inpassingsplan wordt voorbereid voor het gebied in het noordoosten van de Tussenklappenpolder ten noorden en oosten van de huidige stikstofproductiefaciliteit. Het voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat er bij toekomstige plannen voor het bouwen of voor het uitvoeren van overige werken en werkzaamheden in dit gebied, rekening moet worden gehouden met de realisatie van de uitbreiding van de stikstoffaciliteit. 

Het voorbereidingsbesluit vindt u op de website van Bureau Energieprojecten.

Meer nieuws